1

چهار روش‌های ناشنیده دستیابی به بزرگتر صندوق فروشگاهی

News Discuss 
صندوقهای مکانیزه فروش هم قابلیتهای مختلفی پیدا کردند و دیگر میتوانستند به هم وصل شوند. این صندوقها قابلیتهای مدیریتی و مالی کاملی دارند و با قیمت مناسبی به فروش میرسند. صندوق فروشگاهی ECR یا همان Digital Hard cash Register، یک دستگاه الکترونیکی است که برای ثبت و ذخیره فروش https://amlak-kakh.ir/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%88/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story